Seachtain Na Gaeilge 2018

Bhi Seachtain na Gaeilge againn sa scoil i rith na seachtaine agus bhí an-craic againn.

Ar an Luan bhí Tráth na gCeist againn sa halla idir rang a Cúig agus rang a Sé agus tar éis trí bhabhta agus ceisteanna breise bhuaigh  Tom Mahon, Dinas Petrosius, Clare Woods, Caylem Burns agus Emma Brannigan. Maith sibh!

Ar an Mháirt ,bhí Comórtas Litrithe againn sa  halla .Bhuaigh Grainne Moran agus Lucy Mahon i gcomórtas rang a ceathair, Fionn Conlon i rang a cúig agus  Tara Mc Donnell I rang a sé. Freisin, ar an Mháirt agus ar an Chéadaoin tháinig daltaí ó Choláíste Rís chuig an scoil chun cluichí teanga a imirt lenár daltaí. Bhain siad an-taitneamh as na cluichí sin agus mile buíochas do na micléinn as an gcabhair sin.

Ar an Chéadaoin, tháinig Nicola McGee ar scoil chun rincí éagsúla a mhúineadh do na ranganna go léir. Bhí sport agus scléip ag gach duine agus mile buíochas di don sár obair a rinne sí.

Chun an seachtain a chríóchnú bhí ceolchoirm agus céilí againn sa halla. Bhí gach duine gléasta suas in éadaí glasa agus bhí craic iontach ag na múinteoirí agus ag na  páistí go léir.

Míle buíochas do  Bhean an Bhreathnaigh  mar d’eagraigh sí an féile go léir agus beimid go léir ag tnúth go mór le Seachtain na Gaeilge an bhliain seo chugainn !!

Leave a Reply